อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับ

นโยบายค่าปรับ

นักศึกษา

อาจารย์

เจ้าหน้าที่

ค่าปรับ 2 บาท / เล่ม 5 บาท / เล่ม 5 บาท / เล่ม
ค่าปรับสูงสุดต่อทรัพยากร 50 บาท / เล่ม 500 บาท / เล่ม 500 บาท / เล่ม
ค่าปรับสูงสุดกรณีผ่อนผัน 1 บาท / เล่ม 3 บาท / เล่ม 3 บาท / เล่ม
ค่าปรับสูงสุดต่อทรัพยากร กรณีผ่อนผัน 25 บาท / เล่ม 50 บาท / เล่ม 50 บาท / เล่ม