โครงการอบรม “Network Solution Infrastructure 2018″

วันที่  3 สิงหาคม 2561  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธาน  โดยมี อาจารย์ อารยา นุ่มนิ่ม ในนาม คณะผู้จัดงาน โครงการอบรม “Network Solution Infrastructure ร่วมกับ คุณ วศินทร์ บุญยาภรณ์ บริษัท อินเตอร์ ลิ้ ง ค์ คอม มิ ว นิ เค ชั่ น จำกัด (มหาชน) สาขาภาคเหนือ ณ หอประชุมกลาง 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสายสัญญาณ สามารถติดตั้งและแก้ไขระบบสัญญาณเครือข่ายเบื้องต้นได้ ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจเทคโนโลยีด้านสายสัญญาณที่รองรับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารในอนาคต   คลังรูปภาพ คลิก https://goo.gl/fcrmsS