ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา พิษณุโลก

ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 7 ตำบล บ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 055-298438
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30

ทิศเหนือ ติด
ทิศใต้ ติดกับถนน
ทิศตะวันออก ติดกับชุมชน
ทิศตะวันตก ติดกับ

 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษาไทย
ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับผ่านทางอีเมล์
ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับผ่านโทรศัพท์