คู่มือบริการสารสนเทศ

วิธีป้องกันมัลแวร์ WannaCrypt

Patch เฉพาะกิจ สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า

**หมายเหตุ สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าที่ข้อมูลทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยไม่ถูกบรรจุเข้าใน Windows Update

วิธีการอัปเดตระบบปฏิบัติการ

**หมายเหตุ ควรอัพเดทระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

คู่มือการเชื่อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ช่องสัญญาณ @Internet-RMUTL

**หมายเหตุ ตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียว จะเชื่อมต่ออัตโนมัติ

ช่องสัญญาณ @RMUTL-Web-Login

**หมายเหตุ ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ แต่ต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่ใช้งาน

  • คู่มือการเชื่อมต่อ
ช่องสัญญาณ eduroam

**หมายเหตุ ใช้ได้กับทุกมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดใช้งาน eduroam ทั่วโลก

เอกสารการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

คู่มือการเชื่อมใช้งาน VPN

คู่มือการงานใช้ระบบ ERP

คู่มือการใช้งาน Office365