เตรียมเปิดตัว Line @ คู่มือบริการสารสนเทศ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา “เข้าร่วมใช้บริการรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Application Line ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ” เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร งานห้องสมุด กิจกรรมต่าง ๆ การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงคู่มือการใช้ระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ง่ายนิดเดียวเพียงสแกนคิวอาร์โค้ด แอดผ่านช่องทาง LINE  @Arit.plc @efm4352i